Przyjmowanie lekarstw w ciąży

Każda przyszła mama chciałaby, aby jej dziecko urodziło się zdrowe i było w pełni sił. Aby nie narazić swojego dziecka na utratę zdrowia, nie należy przyjmować w czasie ciąży żadnych lekarstw. Ginekolodzy jasno mówią o tym, że stosowanie leków w ciąży może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy działanie i korzyści terapeutyczne z przyjmowania tego leku będą znacznie wyższe niż ryzyko uszkodzenia płodu. Ważne jest także to, że tylko nieliczne leki działają nieszkodliwie. Większość leków ma działanie szkodliwe dla płodu oraz może wpływać w sposób niekorzystny na rozwój naszego malucha w łonie matki. Mogą także pojawić się jakieś powikłania dla nienarodzonego dziecka. Leki i składniki które się w nich znajdują mogą nawet przerwać przebieg ciąży, a na pewno bardzo ją skomplikować. Oczywiście nie wszystko musi ujawnić się już na początku. Leki mogą mieć wpływ na dziecko, ale ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero w znacznie późniejszym czasie. Takie sytuacje również mają miejsce i to bardzo często. Jeśli zatem musimy przyjmować jakiś lek w czasie ciąży to wszystko należy konsultować ze swoim lekarzem. Warto podkreślić także to, że w czasie ciąży wpływ leków na organizm nienarodzonego dziecka może się zmieniać. Najbardziej podatny płód jest w pierwszych trzech miesiącach od dnia zapłodnienia. Wówczas kształtują się jego ośrodki. Jeśli w jakiś sposób zaingerujemy w proces powstawania organizmu to wówczas może on się rozwinąć nie do końca poprawnie. Organizm dziecka w późniejszym czasie może mieć jakieś upośledzenia. Może nie być także przygotowany do samodzielnej egzystencji. Oczywiście nie tylko dziecko jest zagrożone. Kobieta w ciąży nie powinna przyjmować leków także dla własnego zdrowia. U kobiety ciężarnej może dojść na przykład do przedwczesnej akcji porodowej lub też do opóźnienia porodu. Do lekarstw wszelkiego typu trzeba w ciąży zatem podchodzić bardzo ostrożnie. Często wydaje się nam, że lek jest bezpieczny, a może być zupełnie odwrotnie. W jaki sposób leki wpływają na płód? Oczywiście wszystko będzie zależało od tego jakie właściwości będzie miała substancja lecznicza, jaką ilość leku przyjmiemy. Znaczenie w tym przypadku ma nawet wielkość powierzchni łożyska oraz grubość błony, a także aktywność łożyska i jego stopień ukrwienia. Nie każda kobieta i noszone przez nią dziecko tak samo zareaguje na dany lek. Jedno dziecko w ogóle tego nie odczuje, a inne może przez to mieć w przyszłości bardzo poważne problemy zdrowotne. Trzeba wiedzieć, że leki podzielono ze względu na szkodliwość. Leki pierwszej kategorii to leki, które można bez przeszkód spożywać w czasie ciąży i nie będą one miały żadnego znaczenia dla rozwoju płodu. Jednak jest to bardzo mała grupa leków. Trzeba zatem z tym uważać. Leki drugiej kategorii mogą być stosowane i przyjmowane przez kobiety w ciąży, ale tylko wtedy, kiedy zajdzie ku temu konieczność. Jeśli nie ma konieczności to lepiej nie przyjmować tych leków. Leki trzeciej kategorii matka powinna przyjmować tylko wtedy kiedy korzyść dla matki znacznie przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Opublikowane w: leki

Comments are closed.